AD NARZĘDZIOWNIA

UE

dn.27.04 2015
Z przyjemnoÅ›ciÄ… informujemy, że firma \\\"AD\\\" Z.P.U.H. ANDRZEJ DÄ„BROWSKI otrzymaÅ‚a dofinansowanie ze Å›rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu paÅ„stwa na realizacjÄ™ projektu p.n. Inwestycja w nowoczesne urzÄ…dzenia w celu wzrostu konkurencyjnoÅ›ci. WND-RPLD.03.02.00-00-097/12
WiÄ™cej szczegóÅ‚ów dostÄ™pne jest tutaj:

dn.14.07.2014
Informujemy, że dokonaliÅ›my wyboru najlepszej oferty. Zamieszczamy raport dokumentujÄ…cy wybór dostawcy maszyny pomiarowej. Treść dostÄ™pna jest  tutaj:

 

 

dn. 28.06.2014

W zwiÄ…zku z realizacjÄ… projektu wspóÅ‚finansowanego ze Å›rodków EFRR i budżetu paÅ„stwa, zapraszamy do skÅ‚adania ofert na maszynÄ™ pomiarowÄ…. OgÅ‚oszenie jest do pobrania tutaj:

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

 

dn.02.04.2014
DokonaliÅ›my wyboru oferenta realizujÄ…cego zamówienie na szlifierkÄ™ ze sterowaniem CNC wykorzystujÄ…cÄ… sterowanie cyklami.

Poniżej przedstawiamy raport z wyÅ‚aniania oferenta naszego zamówienia:

 

 


dn.17.03.2014
W zwiÄ…zku z udziaÅ‚em w projekcie wspóÅ‚finansowanym przez UniÄ™ EuropejskÄ… z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu PaÅ„stwa, zapraszamy do skÅ‚adania ofert na ogÅ‚oszenie o zamówieniu  szlifierki ze sterowaniem CNC wykorzystujÄ…cej sterowanie cyklami które zamieszczamy poniżej.

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------   

 

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma otrzymała i zrealizowała dofinansowanie na zakup drutowego centrum elektroerozyjnego. Więcej informacji można przeczytać tutaj:

dn.16.04.2012
Informujemy, że dokonaliÅ›my wyboru najlepszej oferty. Zamieszczamy raport dokumentujÄ…cy wybór dostawcy drutowego centrum elektroerozyjnegto. Treść dostÄ™pna jest tutaj:

 

dn.20.03.2012
W zwiÄ…zku z realizacjÄ… projektu wspóÅ‚finansowanego ze Å›rodków EFRR i budżetu paÅ„stwa, zapraszaliÅ›my do skÅ‚adania ofert na drutowe centrum elektroerozyjne. OgÅ‚oszenie jest do pobrania tutaj:

 

 

 

 

Nasz certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 /kliknij miniaturę żeby powiększyć/

KATEGORIE

 
 

PARK MASZYNOWY

AD Narzędziownia przy wspraciu UE

Łódź - NarzÄ™dziownia AD Z.P.U.H. Jeżeli potrzebujesz precyzyjnie obrobić metale albo wynająć specjalistycznÄ… maszynÄ™ lub też wymagasz zrealizowania prac narzÄ™dziowych to trafiÅ‚eÅ› we wÅ‚aÅ›ciwe miejsce. W naszej ofercie m.in. precyzyjne obrabianie metali, naprawa form, toczenie, frezowanie, napawanie i spawanie laserowe

Ponad to zajmujemy siÄ™ produkcjÄ…, naprawÄ… i modernizacjÄ… form wtryskowych, wykrojników i tÅ‚oczników. Dodatkowo wytwarzamy i naprawiamy nietypowe części zamienne do maszyn. Posiadamy nowoczesny park maszynowy w skÅ‚ad którego wchodzÄ…: tokarki i frezarki CNC, drążarki wgÅ‚Ä™bne i drutowe, spawarki laserowe HTS 160, frezarki, szlifierki, automaty tokarskie itp. (ok. 70 różnych maszyn i urzÄ…dzeÅ„ m.in. FI 240 CCS produkcji Agie Charmilles nowoczesna, wysokiej klasy wycinarka drutowa. Dodatkowo CTX 310 eco jako centrum obróbcze CNC o dużych możliwoÅ›ciach. Posiadamy również przemysÅ‚owy laser HTS MOBIL SHORT 160 o dużych możliwoÅ›ciach w zakresie spawania oraz napawania różnych metali). Systematycznie powiÄ™kszamy i unowoczeÅ›niamy nasz park maszynowy. NarzÄ™dziownia AD Z.P.H.U. - Łódź zaprasza! ---