AD NARZĘDZIOWNIA

OFERTA

      Nasza specjalność to prace narzÄ™dziowe. W tej dziedzinie zdobyliÅ›my doÅ›wiadczenie potwierdzome owocnÄ… wspóÅ‚pracÄ… z klientami z caÅ‚ej Polski jak również z rynków europejskich. Wykorzystywane technologie oraz fachowa obsÅ‚uga to gwarancja produktów najwyższej jakoÅ›ci.

    Zajmujemy siÄ™ m.in.: wytwarzaniem i naprawÄ… nietypowych części zamiennych do maszyn, produkcjÄ…, naprawÄ… i modernizacjÄ… form wtryskowych, wykrojników i tÅ‚oczników.
 

 Åšwiadczymy usÅ‚ugi w zakresie:

  • toczenia, frezowania na maszynach CNC,
  • toczenia, frezowania, wiercenia i szlifowania na maszynach konwencjonalnych,
  • obróbki na elektrodrążarkach wgÅ‚Ä™bnych i drutowych,
  • napawania i spawania laserowego.
  • znakowania laserowego przedmiotów z metalu i wiÄ™kszoÅ›ci tworzyw sztucznych.
  • wykonywania pomiarów przy zastosowaniu maszyny pomiarowej TIGO SF / pomiary 3D z dokÅ‚adnoÅ›ciÄ… do 0,001 mm, impulsowe i skaningowe/.
  • szlifowania:  krzyżowego, wgÅ‚Ä™bnego, profilowego, nieprzelotowych powierzchni oraz powierzchni o nierównych ksztaÅ‚tach, /np. krzywki/, otworów. Możemy szlifować powierzchnie o dÅ‚ugoÅ›ci do 800 mm i szerokoÅ›ci 300 mm

 Posiadamy nowoczesny park maszynowy: tokarki i frezarki CNC, drążarki wgÅ‚Ä™bne i drutowe, spawarkÄ™ laserowÄ… HTS 160, frezarki, szlifierki, automaty tokarskie itp. (ok. 70 różnych maszyn i urzÄ…dzeÅ„).
   Firma \"AD\" w zwiÄ…zku z zakupem maszyn wspóÅ‚finansowanych przez UE ma możliwość wykonywania usÅ‚ug w zakresie precyzyjnych pomiarów detali, jak również szlifowania 3D przy pomocy szlifierki CNC. 
Bliższe wiadomości można znaleźć w zakładce maszyny.

 Posiadamy certyfikat systemu jakoÅ›ci PN-EN ISO 9001:2015-10

 

 

 

 

Nasz certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 /kliknij miniaturę żeby powiększyć/

KATEGORIE

 
 

PARK MASZYNOWY

AD Narzędziownia przy wspraciu UE

Łódź - NarzÄ™dziownia AD Z.P.U.H. Jeżeli potrzebujesz precyzyjnie obrobić metale albo wynająć specjalistycznÄ… maszynÄ™ lub też wymagasz zrealizowania prac narzÄ™dziowych to trafiÅ‚eÅ› we wÅ‚aÅ›ciwe miejsce. W naszej ofercie m.in. precyzyjne obrabianie metali, naprawa form, toczenie, frezowanie, napawanie i spawanie laserowe

Ponad to zajmujemy siÄ™ produkcjÄ…, naprawÄ… i modernizacjÄ… form wtryskowych, wykrojników i tÅ‚oczników. Dodatkowo wytwarzamy i naprawiamy nietypowe części zamienne do maszyn. Posiadamy nowoczesny park maszynowy w skÅ‚ad którego wchodzÄ…: tokarki i frezarki CNC, drążarki wgÅ‚Ä™bne i drutowe, spawarki laserowe HTS 160, frezarki, szlifierki, automaty tokarskie itp. (ok. 70 różnych maszyn i urzÄ…dzeÅ„ m.in. FI 240 CCS produkcji Agie Charmilles nowoczesna, wysokiej klasy wycinarka drutowa. Dodatkowo CTX 310 eco jako centrum obróbcze CNC o dużych możliwoÅ›ciach. Posiadamy również przemysÅ‚owy laser HTS MOBIL SHORT 160 o dużych możliwoÅ›ciach w zakresie spawania oraz napawania różnych metali). Systematycznie powiÄ™kszamy i unowoczeÅ›niamy nasz park maszynowy. NarzÄ™dziownia AD Z.P.H.U. - Łódź zaprasza! ---