AD NARZ─śDZIOWNIA

AGIE CHARMIELLES FI 240CCS

     FI 240 CCS produkcji Agie Charmilles jest nowoczesn─?, wysokiej klasy wycinark─? drutow─?. U??yty w nazwie skrót CCS znakomicie oddaje w??a??ciwo??ci maszyny i oznacza doskona??─? jako??─? obrabianej powierzchni i wydajno??─?. Zastosowana technologia w tym generator tn─?cy najnowszej generacji, pozwalaj─? na ci─?cie pod du??ymi k─?tami / do 30 stopni / detali o wysoko??ci do 220 milimetrów.
     Dla odbiorcy wykonywanych detali przek??ada si─? to na krótki czas realizacji zamówienia, znakomit─? dok??adno??─? i jako??─? obrabianej powierzchni.

 

 

 

 

Nasz certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 /kliknij miniatur─? ??eby powi─?kszy─?/

PARK MASZYNOWY

AD Narz─Ödziownia przy wspraciu UE

?üód?? - Narz─?dziownia AD Z.P.U.H. Je??eli potrzebujesz precyzyjnie obrobi─? metale albo wynaj─?─? specjalistyczna maszyn─? lub te?? wymagasz zrealizowania prac narz─?dziowych to trafi??e?? we w??a??ciwe miejsce. W naszej ofercie m.in. precyzyjne obrabianie metali, naprawa form, toczenie, frezowanie, napawanie i spawanie laserowe

Ponad to zajmujemy si─? produkcj─?, napraw─? i modernizacj─? form wtryskowych, wykrojników i t??oczników. Dodatkowo wytwarzamy i naprawiamy nietypowe cz─???ci zamienne do maszyn. Posiadamy nowoczesny park maszynowy w sk??ad którego wchodz─?: tokarki i frezarki CNC, dr─???arki wg??─?bne i drutowe, spawark─? laserow─? HTS 160, frezarki, szlifierki, automaty tokarskie itp. (ok. 70 ró??nych maszyn i urz─?dze?? m.in. FI 240 CCS produkcji Agie Charmilles nowoczesna, wysokiej klasy wycinarka drutowa. Dodatkowo CTX 310 eco jako centrum obróbcze CNC o du??ych mo??liwo??ciach. Posiadamy równie?? przemys??owy laser HTS MOBIL SHORT 160 o du??ych mo??liwo??ciach w zakresie spawania oraz napawania ró??nych metali). Systematycznie powi─?kszamy i unowocze??niamy nasz park maszynowy. Narz─?dziownia AD Z.P.H.U. - ?üód?? zaprasza! ---